Trang chủ Danh sách hợp đồng mẫu đăng ký tại Cục
Thông tin doanh nghiệp
Tên doanh nghiệp: Tổng Công ty Hàng không Việt Nam - CTCP
Mã số thuê:
Địa chỉ: Số 200 phố Nguyễn Sơn, phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội
Điện thoại: Fax:
Người đại diện:
Điện thoại:
Email:
Thông tin hợp đồng mẫu
Mã hồ sơ đăng ký: 2022HÐM 10 Danh mục:
Loại hàng hóa/ dịch vụ: Vận chuyển hành khách đường hàng không
Địa chỉ: Số 200 phố Nguyễn Sơn, phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội
Đối tượng áp dụng:
Phạm vi áp dụng:
File: 2022 HDM 10 -Dự thảo Điều lệ Chương trình Bông sen vàng của TCTHKVN_bản mềm.docx 129 KB