Trang chủ Danh sách hợp đồng mẫu đăng ký tại Cục
Thông tin doanh nghiệp
Tên doanh nghiệp: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KHU BẮC THỦ THIÊM
Mã số thuê:
Địa chỉ: 03A Nguyễn Văn Thủ, phường Đa Kao, quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: Fax:
Người đại diện:
Điện thoại:
Email:
Thông tin hợp đồng mẫu
Mã hồ sơ đăng ký: 20 HÐM 24 Danh mục:
Loại hàng hóa/ dịch vụ: Mua bán căn hộ chung cư, các dịch vụ sinh hoạt do đơn vị quản lý khu chung cư cung cấp
Địa chỉ: 03A Nguyễn Văn Thủ, phường Đa Kao, quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Đối tượng áp dụng:
Phạm vi áp dụng:
File: 20 HDM 24-hdmb-final.docx 147 KB