Trang chủ Danh sách hợp đồng mẫu đăng ký tại Cục
Thông tin doanh nghiệp
Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THE SANG
Mã số thuê:
Địa chỉ: Số 379 Trương Pháp, xã Quang Phú, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình, Việt Nam
Điện thoại: Fax:
Người đại diện:
Điện thoại:
Email:
Thông tin hợp đồng mẫu
Mã hồ sơ đăng ký: 2022HÐM 90 Danh mục:
Loại hàng hóa/ dịch vụ: Mua bán căn hộ chung cư, các dịch vụ sinh hoạt do đơn vị quản lý khu chung cư cung cấp
Địa chỉ: Số 379 Trương Pháp, xã Quang Phú, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình, Việt Nam
Đối tượng áp dụng:
Phạm vi áp dụng:
File: 1650940799156-14173674-26.04.2022.HĐMB CC The Sang. Mẫu Đăng ký..docx 91 KB