Trang chủ Danh sách hợp đồng mẫu đăng ký tại Cục
Thông tin doanh nghiệp
Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Nova Richstar
Mã số thuê:
Địa chỉ: Tòa nhà CII, số 152 Điện Biên Phủ, phường 25, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: Fax:
Người đại diện:
Điện thoại:
Email:
Thông tin hợp đồng mẫu
Mã hồ sơ đăng ký: 2022HÐM 202 Danh mục:
Loại hàng hóa/ dịch vụ: Mua bán căn hộ chung cư, các dịch vụ sinh hoạt do đơn vị quản lý khu chung cư cung cấp
Địa chỉ: Tòa nhà CII, số 152 Điện Biên Phủ, phường 25, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
Đối tượng áp dụng:
Phạm vi áp dụng:
File: 22HDM 202-hdmb-final.doc 410 KB