Trang chủ Danh sách hợp đồng mẫu đăng ký tại Cục
Thông tin doanh nghiệp
Tên doanh nghiệp: Công ty CP Kinh doanh Bất động sản MV Việt Nam
Mã số thuê:
Địa chỉ: Tầng 4, Trung tâm thương mại Vincom Megamall Thảo Điền, 161 Xa lộ Hà Nội, phường Thảo Điền, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: Fax:
Người đại diện:
Điện thoại:
Email:
Thông tin hợp đồng mẫu
Mã hồ sơ đăng ký: 2022HÐM 76 Danh mục:
Loại hàng hóa/ dịch vụ: Cung cấp nước sinh hoạt
Địa chỉ: Tầng 4, Trung tâm thương mại Vincom Megamall Thảo Điền, 161 Xa lộ Hà Nội, phường Thảo Điền, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
Đối tượng áp dụng:
Phạm vi áp dụng:
File: 2022 HDM 76 - 20220329_HOP DONG CAP NUOC_clean.doc 175 KB