Trang chủ Danh sách hợp đồng mẫu đăng ký tại Cục
Thông tin doanh nghiệp
Tên doanh nghiệp: Tổng Công ty Viễn thông Viettel - Chi nhánh Tập đoàn công nghiệp - viễn thông quân đội
Mã số thuê:
Địa chỉ: Số 1 Giang Văn Minh, phường Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: Fax:
Người đại diện:
Điện thoại:
Email:
Thông tin hợp đồng mẫu
Mã hồ sơ đăng ký: 20HÐM 191 Danh mục:
Loại hàng hóa/ dịch vụ: Truyền hình trả tiền
Địa chỉ:
Đối tượng áp dụng:
Phạm vi áp dụng:
File: 20HĐM 191 - Tra sau_.rar 424 KB