Trang chủ Danh sách hợp đồng mẫu đăng ký tại Cục
Thông tin doanh nghiệp
Tên doanh nghiệp: CÔNG TY TNHH TIẾN PHÁT ĐÔNG BẮC
Mã số thuê:
Địa chỉ: 186-186bis Nguyễn Thị Minh Khai, phường 6, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh.
Điện thoại: 081 867 3325 Fax:
Người đại diện:
Điện thoại:
Email:
Thông tin hợp đồng mẫu
Mã hồ sơ đăng ký: 19HÐM 100 Danh mục:
Loại hàng hóa/ dịch vụ: Mua bán căn hộ chung cư, các dịch vụ sinh hoạt do đơn vị quản lý khu chung cư cung cấp
Địa chỉ: 186-186bis Nguyễn Thị Minh Khai, phường 6, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh.
Đối tượng áp dụng:
Phạm vi áp dụng:
File: 19HDM 100 - hdmb final.docx 116 KB