Trang chủ Danh sách hợp đồng mẫu đăng ký tại Cục
Thông tin doanh nghiệp
Tên doanh nghiệp: CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN RIVIERA POINT
Mã số thuê:
Địa chỉ: Số 65 Lê Lợi, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM (Tòa nhà SaiGon Centre)
Điện thoại: (84-8) 38 218 000 Fax: (84-8) 38 213 541
Người đại diện:
Điện thoại:
Email:
Thông tin hợp đồng mẫu
Mã hồ sơ đăng ký: 19HÐM 63 Danh mục:
Loại hàng hóa/ dịch vụ: Mua bán căn hộ chung cư, các dịch vụ sinh hoạt do đơn vị quản lý khu chung cư cung cấp
Địa chỉ: Số 65 Lê Lợi, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM (Tòa nhà SaiGon Centre)
Đối tượng áp dụng:
Phạm vi áp dụng:
File: 19HDM 63-hdmb-final.docx 94 KB