Trang chủ Danh sách hợp đồng mẫu đăng ký tại Cục
Thông tin doanh nghiệp
Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG ACT
Mã số thuê:
Địa chỉ: Số 2R-2R1 Bình Giã, phường 13 quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: Fax:
Người đại diện:
Điện thoại:
Email:
Thông tin hợp đồng mẫu
Mã hồ sơ đăng ký: 2021HÐM 68 Danh mục:
Loại hàng hóa/ dịch vụ: Dịch vụ truy nhập Internet.
Địa chỉ: Số 2R-2R1 Bình Giã, phường 13 quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
Đối tượng áp dụng:
Phạm vi áp dụng:
File: 2021HĐM 68.rar 2181 KB