Trang chủ Danh sách hợp đồng mẫu đăng ký tại Cục
Thông tin doanh nghiệp
Tên doanh nghiệp: CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH MỘT THÀNH VIÊN HOME CREDIT VIỆT NAM
Mã số thuê:
Địa chỉ: Tầng G, 8 và 10 tòa nhà Phụ nữ, số 20 Nguyễn Đăng Giai, phường Thảo Điền, Quận 2, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: Fax:
Người đại diện:
Điện thoại:
Email:
Thông tin hợp đồng mẫu
Mã hồ sơ đăng ký: 18HÐM 283 Danh mục:
Loại hàng hóa/ dịch vụ: Phát hành thẻ ghi nợ nội địa, mở và sử dụng dịch vụ tài khoản thanh toán, vay vốn cá nhân (Kể từ ngày 22/10/2018, 3 nhóm dịch vụ này không còn thuộc Danh mục phải đăng ký HĐTM, ĐKGDC)
Địa chỉ: Tầng G, 8 và 10 tòa nhà Phụ nữ, số 20 Nguyễn Đăng Giai, phường Thảo Điền, Quận 2, Tp. Hồ Chí Minh
Đối tượng áp dụng:
Phạm vi áp dụng:
File: HĐM 283.rar 95 KB