Trang chủ Danh sách hợp đồng mẫu đăng ký tại Cục
Thông tin doanh nghiệp
Tên doanh nghiệp: CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ BIG GAIN
Mã số thuê:
Địa chỉ: Tầng 36, Tòa nhà Bitexco Financial, Số 2 Hải Triều, P. Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM
Điện thoại: 028.6256.062 Fax:
Người đại diện:
Điện thoại:
Email:
Thông tin hợp đồng mẫu
Mã hồ sơ đăng ký: 19HÐM 76 Danh mục:
Loại hàng hóa/ dịch vụ: Mua bán căn hộ chung cư, các dịch vụ sinh hoạt do đơn vị quản lý khu chung cư cung cấp
Địa chỉ: Tầng 36, Tòa nhà Bitexco Financial, Số 2 Hải Triều, P. Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM
Đối tượng áp dụng:
Phạm vi áp dụng:
File: 19HDM 76 - hdmb-final.docx 136 KB