Trang chủ Danh sách hợp đồng mẫu đăng ký tại Cục
Thông tin doanh nghiệp
Tên doanh nghiệp: Công ty CP Tập đoàn Nam Cường Hà Nội
Mã số thuê:
Địa chỉ: Tòa nhà Nam Cường, km4 đường Lê Văn Lương kéo dài, P.La Khê, Q. Hà Đông, Hà Nội
Điện thoại: Fax:
Người đại diện:
Điện thoại:
Email:
Thông tin hợp đồng mẫu
Mã hồ sơ đăng ký: 14/BVNTD-82 Danh mục:
Loại hàng hóa/ dịch vụ: Mua bán căn hộ chung cư, các dịch vụ sinh hoạt do đơn vị quản lý khu chung cư cung cấp
Địa chỉ: Tòa nhà Nam Cường, km4 đường Lê Văn Lương kéo dài, P.La Khê, Q. Hà Đông, Hà Nội
Đối tượng áp dụng:
Phạm vi áp dụng:
File: 14_BVNTD-ĐK82.rar 106 KB