Trang chủ Danh sách hợp đồng mẫu đăng ký tại Cục
Thông tin doanh nghiệp
Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Ô tô Mitsubishi Việt Nam
Mã số thuê: 3700229030
Địa chỉ: Phường An Bình, Thị xã Dĩ An, Tỉnh Bình Dương
Điện thoại: 02838962180 Fax:
Người đại diện: Kenichi Horinouchi (Mr)
Điện thoại:
Email: service-dept@mitsubishi-motors.com.vn
Thông tin hợp đồng mẫu
Mã hồ sơ đăng ký: 19HÐM 08 Danh mục:
Loại hàng hóa/ dịch vụ: Dịch vụ truy nhập Internet.
Địa chỉ: Lô U14b-16a, Đường số 22, Khu chế xuất Tân Thuận, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Đối tượng áp dụng:
Phạm vi áp dụng:
File: 19HDM 08.rar 112 KB