Trang chủ Danh sách hợp đồng mẫu đăng ký tại Cục
Thông tin doanh nghiệp
Tên doanh nghiệp: CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN TÂY HỒ VIEW
Mã số thuê:
Địa chỉ: Tầng 2, Nhà mẫu Kosmo Tây Hồ, số 101 đường Xuân La, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: Fax:
Người đại diện:
Điện thoại:
Email:
Thông tin hợp đồng mẫu
Mã hồ sơ đăng ký: 18HÐM 135 Danh mục:
Loại hàng hóa/ dịch vụ: Mua bán căn hộ chung cư, các dịch vụ sinh hoạt do đơn vị quản lý khu chung cư cung cấp
Địa chỉ: Tầng 2, Nhà mẫu Kosmo Tây Hồ, số 101 đường Xuân La, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội
Đối tượng áp dụng:
Phạm vi áp dụng:
File: 18HĐM 135 - Hop dong mua ban can ho chung cu docx_ 135 - final.docx 158 KB