Trang chủ Danh sách hợp đồng mẫu đăng ký tại Cục
Thông tin doanh nghiệp
Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ GIẢI TRÍ HƯNG THỊNH QUY NHƠN
Mã số thuê:
Địa chỉ: Lô K20, Khu dân cư Hưng Thịnh, đường Chế Lan Viên, khu vực 3, khu vực 3, phường Ghềnh Ráng, thành phố Quy Nhơn
Điện thoại: Fax:
Người đại diện:
Điện thoại:
Email:
Thông tin hợp đồng mẫu
Mã hồ sơ đăng ký: 21 HÐM 103 Danh mục:
Loại hàng hóa/ dịch vụ: Mua bán căn hộ chung cư, các dịch vụ sinh hoạt do đơn vị quản lý khu chung cư cung cấp
Địa chỉ: Lô K20, Khu dân cư Hưng Thịnh, đường Chế Lan Viên, khu vực 3, khu vực 3, phường Ghềnh Ráng, thành phố Quy Nhơn
Đối tượng áp dụng:
Phạm vi áp dụng:
File: 21HDM 103-hdmb-final.doc 543 KB