Trang chủ Danh sách hợp đồng mẫu đăng ký tại Cục
Thông tin doanh nghiệp
Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾN PHÁT SANYO HOMES
Mã số thuê:
Địa chỉ: 235 VÕ THỊ SÁU, PHƯỜNG VÕ THỊ SÁU, QUẬN 3, TP. HỒ CHÍ MINH
Điện thoại: Fax:
Người đại diện:
Điện thoại:
Email:
Thông tin hợp đồng mẫu
Mã hồ sơ đăng ký: 21 HÐM 101 Danh mục:
Loại hàng hóa/ dịch vụ: Mua bán căn hộ chung cư, các dịch vụ sinh hoạt do đơn vị quản lý khu chung cư cung cấp
Địa chỉ: 235 VÕ THỊ SÁU, PHƯỜNG VÕ THỊ SÁU, QUẬN 3, TP. HỒ CHÍ MINH
Đối tượng áp dụng:
Phạm vi áp dụng:
File: 21HDM 101-hdmb-final.docx 105 KB