Trang chủ Danh sách hợp đồng mẫu đăng ký tại Cục
Thông tin doanh nghiệp
Tên doanh nghiệp: Tổng Công ty Viễn thông Viettel - Chi nhánh Tập đoàn công nghiệp - viễn thông quân đội
Mã số thuê:
Địa chỉ: Số 1 Giang Văn Minh, phường Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: Fax:
Người đại diện:
Điện thoại:
Email:
Thông tin hợp đồng mẫu
Mã hồ sơ đăng ký: 20HÐM 192 Danh mục:
Loại hàng hóa/ dịch vụ: Dịch vụ thông tin di động mặt đất ( hình thức thanh toán: trả sau); Dịch vụ thông tin di động mặt đất (hình thức thanh toán: trả trước)
Địa chỉ: Số 1 Giang Văn Minh, phường Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội
Đối tượng áp dụng:
Phạm vi áp dụng:
File: 20HĐM 192 - Tra truoc_.rar 198 KB