Trang chủ Danh sách hợp đồng mẫu đăng ký tại Cục
Thông tin doanh nghiệp
Tên doanh nghiệp: CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VÀ XÂY DỰNG 379
Mã số thuê:
Địa chỉ: Phòng 905 tòa D Khách sạn Thể Thao, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0243.2222.090 Fax:
Người đại diện:
Điện thoại:
Email:
Thông tin hợp đồng mẫu
Mã hồ sơ đăng ký: 19HÐM 202 Danh mục:
Loại hàng hóa/ dịch vụ: Mua bán căn hộ chung cư, các dịch vụ sinh hoạt do đơn vị quản lý khu chung cư cung cấp
Địa chỉ: Phòng 905 tòa D Khách sạn Thể Thao, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
Đối tượng áp dụng:
Phạm vi áp dụng:
File: 19HDM 202 final.rar 133 KB