Trang chủ Danh sách hợp đồng mẫu đăng ký tại Cục
Thông tin doanh nghiệp
Tên doanh nghiệp: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐẦU TƯ KINH DOANH NHÀ KHANG PHÚC
Mã số thuê:
Địa chỉ: 550 Kinh Dương Vương, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Tp Hồ Chí Minh
Điện thoại: 84935375308 Fax:
Người đại diện:
Điện thoại:
Email:
Thông tin hợp đồng mẫu
Mã hồ sơ đăng ký: 19HÐM 141 Danh mục:
Loại hàng hóa/ dịch vụ: Mua bán căn hộ chung cư, các dịch vụ sinh hoạt do đơn vị quản lý khu chung cư cung cấp
Địa chỉ: 550 Kinh Dương Vương, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Tp Hồ Chí Minh
Đối tượng áp dụng:
Phạm vi áp dụng:
File: 19HDM 141-hdmb final.doc 404 KB