Trang chủ Danh sách hợp đồng mẫu đăng ký tại Cục
Thông tin doanh nghiệp
Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH MTV Sun Frontier Đà Nẵng
Mã số thuê:
Địa chỉ: Lô 2-A2 Võ Văn Kiệt, Phường An Hải Đông, Quận Sơn Trà, Tp. Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3626268 Fax:
Người đại diện:
Điện thoại:
Email:
Thông tin hợp đồng mẫu
Mã hồ sơ đăng ký: 19HÐM 222 Danh mục:
Loại hàng hóa/ dịch vụ: Mua bán căn hộ chung cư, các dịch vụ sinh hoạt do đơn vị quản lý khu chung cư cung cấp
Địa chỉ: Lô 2-A2 Võ Văn Kiệt, Phường An Hải Đông, Quận Sơn Trà, Tp. Đà Nẵng
Đối tượng áp dụng:
Phạm vi áp dụng:
File: 19HDM 222-hdmb-final.docx 306 KB