Trang chủ Danh sách hợp đồng mẫu đăng ký tại Cục

Danh sách hợp đồng mẫu đăng ký tại Cục

Tìm kiếm

Thứ tự Mã hợp đồng Tên doanh nghiệp Ngành nghề kinh doanh Ngày thông báo File
1 19HÐM 01 CÔNG TY CỔ PHẦN NETNAM Dịch vụ truy nhập Internet. 24/01/2019
2 20HÐM 10 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐỊA ỐC NAM SÀI GÒN Mua bán căn hộ chung cư, các dịch vụ sinh hoạt do đơn vị quản lý khu chung cư cung cấp 24/02/2020
3 20HÐM 18 Công ty cổ phần Chánh Nghĩa Quốc Cường Mua bán căn hộ chung cư, các dịch vụ sinh hoạt do đơn vị quản lý khu chung cư cung cấp 30/03/2020
4 19HÐM 02 Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ Fubon Việt Nam Bảo hiểm nhân thọ 08/01/2019
5 19HÐM 03 Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Aviva Việt Nam Bảo hiểm nhân thọ 31/01/2019
6 19HÐM 04 Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Aviva Việt Nam Bảo hiểm nhân thọ 31/01/2019
7 19HÐM 05 Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Aviva Việt Nam Bảo hiểm nhân thọ 31/01/2019
8 19HÐM 08 Công ty CP Dịch vụ Công nghệ Sao Bắc Đẩu Dịch vụ truy nhập Internet. 21/02/2019
9 19HÐM 10 Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ AIA Việt Nam Bảo hiểm nhân thọ 26/02/2019
10 19HÐM 14 Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ Sun Life Việt Nam Bảo hiểm nhân thọ 11/02/2019
11 19HÐM 15 Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ Chubb Việt Nam Bảo hiểm nhân thọ 11/02/2019
12 19HÐM 16 Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ Aviva Việt Nam Bảo hiểm nhân thọ 11/02/2019
13 19HÐM 17 Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ MB Ageas Bảo hiểm nhân thọ 12/02/2019
14 19HÐM 18 Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ MB Ageas Bảo hiểm nhân thọ 25/12/2019
15 19HÐM 22-24 Công ty TNHH Manulife (Việt Nam) Bảo hiểm nhân thọ 04/03/2019
16 19HÐM 25-30 Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ Aviva Việt Nam Bảo hiểm nhân thọ 04/03/2019
17 19HÐM 31 Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ Vietcombank-Cardif Bảo hiểm nhân thọ 04/03/2019
18 19HÐM 32 Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ MB Ageas Bảo hiểm nhân thọ 05/03/2019
19 19HÐM 37 Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ Generali Việt Nam Bảo hiểm nhân thọ 04/03/2019
20 19HÐM 38 Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ Vietcombank-Cardif Bảo hiểm nhân thọ 04/03/2019
21 19HÐM 39 CÔNG TY CỔ PHẦN PAVNC Mua bán căn hộ chung cư, các dịch vụ sinh hoạt do đơn vị quản lý khu chung cư cung cấp 25/03/2019
22 19HÐM 43 Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ Generali Việt Nam Bảo hiểm nhân thọ 04/03/2019
23 19HÐM 46 CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG FPT Dịch vụ truy nhập Internet. 26/12/2019
24 19HÐM 51 CÔNG TY CỔ PHẦN VINHOMES Mua bán căn hộ chung cư, các dịch vụ sinh hoạt do đơn vị quản lý khu chung cư cung cấp 10/04/2019
25 19HÐM 55 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC NHẬT HOA Mua bán căn hộ chung cư, các dịch vụ sinh hoạt do đơn vị quản lý khu chung cư cung cấp 17/04/2019
26 19HÐM 56 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA Mua bán căn hộ chung cư, các dịch vụ sinh hoạt do đơn vị quản lý khu chung cư cung cấp 17/04/2019
27 19HÐM 61 Ban Quản lý dự án Thiết chế công đoàn – Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Mua bán căn hộ chung cư, các dịch vụ sinh hoạt do đơn vị quản lý khu chung cư cung cấp 17/04/2019
28 19HÐM 63 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN RIVIERA POINT Mua bán căn hộ chung cư, các dịch vụ sinh hoạt do đơn vị quản lý khu chung cư cung cấp 12/04/2019
29 19HÐM 66 Tổng Công ty Viễn thông Viettel-Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội Dịch vụ thông tin di động mặt đất ( hình thức thanh toán: trả sau); Dịch vụ thông tin di động mặt đất (hình thức thanh toán: trả trước) 08/05/2019
30 19HÐM 70 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC HẢI ĐĂNG Mua bán căn hộ chung cư, các dịch vụ sinh hoạt do đơn vị quản lý khu chung cư cung cấp 12/04/2019
31 19HÐM 72 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC ALASKA Mua bán căn hộ chung cư, các dịch vụ sinh hoạt do đơn vị quản lý khu chung cư cung cấp 17/04/2019
32 19HÐM 73 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN FLC Mua bán căn hộ chung cư, các dịch vụ sinh hoạt do đơn vị quản lý khu chung cư cung cấp 23/04/2019
33 19HÐM 75 CÔNG TY TNHH DYNAMIC INNOVATION Mua bán căn hộ chung cư, các dịch vụ sinh hoạt do đơn vị quản lý khu chung cư cung cấp 23/04/2019
34 19HÐM 76 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ BIG GAIN Mua bán căn hộ chung cư, các dịch vụ sinh hoạt do đơn vị quản lý khu chung cư cung cấp 14/05/2019
35 19HÐM 77 Công ty TNHH Hàng không Tre Việt Vận chuyển hành khách đường hàng không 17/04/2019
36 19HÐM 80 Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Thủ Đô Mua bán căn hộ chung cư, các dịch vụ sinh hoạt do đơn vị quản lý khu chung cư cung cấp 03/05/2019
37 19HÐM 81-82 Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ AIA (Việt Nam) Bảo hiểm nhân thọ 23/04/2019
38 19HÐM 87 Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ Dai-ichi Việt Nam Bảo hiểm nhân thọ 04/05/2019
39 19HÐM 88 CÔNG TY TNHH TRƯỚC SÔNG TML (VIỆT NAM) Mua bán căn hộ chung cư, các dịch vụ sinh hoạt do đơn vị quản lý khu chung cư cung cấp 21/05/2019
40 19HÐM 89 Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông Sài Gòn Mua bán căn hộ chung cư, các dịch vụ sinh hoạt do đơn vị quản lý khu chung cư cung cấp 17/05/2019
41 19HÐM 91 Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ Aviva Việt Nam Bảo hiểm nhân thọ 16/05/2019
42 19HÐM 92-93 Tổng Công ty Bảo Việt nhân thọ Bảo hiểm nhân thọ 23/05/2019
43 19HÐM 94 CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VÀ XÂY DỰNG QUANG MINH Mua bán căn hộ chung cư, các dịch vụ sinh hoạt do đơn vị quản lý khu chung cư cung cấp 17/06/2019
44 19HÐM 100 CÔNG TY TNHH TIẾN PHÁT ĐÔNG BẮC Mua bán căn hộ chung cư, các dịch vụ sinh hoạt do đơn vị quản lý khu chung cư cung cấp 21/06/2019
45 19HÐM 101 CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾN PHÁT TÂN THUẬN Mua bán căn hộ chung cư, các dịch vụ sinh hoạt do đơn vị quản lý khu chung cư cung cấp 21/06/2019
46 19HÐM 102 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC TIẾN PHÁT Mua bán căn hộ chung cư, các dịch vụ sinh hoạt do đơn vị quản lý khu chung cư cung cấp 21/06/2019
47 19HÐM 107-119 Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ Fubon Việt Nam Bảo hiểm nhân thọ 05/06/2019
48 19HÐM 121 Công ty Cổ phần Viễn thông Đông Dương Telecom Dịch vụ thông tin di động mặt đất ( hình thức thanh toán: trả sau); Dịch vụ thông tin di động mặt đất (hình thức thanh toán: trả trước) 02/07/2019
49 19HÐM 127 Tổng công ty Hàng không Việt Nam Vận chuyển hành khách đường hàng không 24/06/2019
50 19HÐM 134-137 Công ty TNHH Manulife (Việt Nam) Bảo hiểm nhân thọ 26/06/2019
51 19HÐM 138-139 Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ Cathay Việt Nam Bảo hiểm nhân thọ 27/06/2019
52 19HÐM 141 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐẦU TƯ KINH DOANH NHÀ KHANG PHÚC Mua bán căn hộ chung cư, các dịch vụ sinh hoạt do đơn vị quản lý khu chung cư cung cấp 15/07/2019
53 19HÐM 151-152 Công ty Cổ phần viễn thông di động Vietnammobile Dịch vụ thông tin di động mặt đất ( hình thức thanh toán: trả sau); Dịch vụ thông tin di động mặt đất (hình thức thanh toán: trả trước) 05/08/2019
54 19HÐM 153 Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ Vietcombank-Cardif Bảo hiểm nhân thọ 24/07/2019
55 19HÐM 156-159 Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Generali Việt Nam Bảo hiểm nhân thọ 24/07/2019
56 19HÐM 161 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Liên Doanh Estella Mua bán căn hộ chung cư, các dịch vụ sinh hoạt do đơn vị quản lý khu chung cư cung cấp 07/08/2019
57 19HÐM 162 Công ty TNHH Cao ốc Văn phòng Điện Biên Phủ Mua bán căn hộ chung cư, các dịch vụ sinh hoạt do đơn vị quản lý khu chung cư cung cấp 23/08/2019
58 19HÐM 165 Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ BIDV Metlife Bảo hiểm nhân thọ 20/08/2019
59 19HÐM 166 Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Hà An Mua bán căn hộ chung cư, các dịch vụ sinh hoạt do đơn vị quản lý khu chung cư cung cấp 29/08/2019
60 19HÐM 167 Công ty CP Phát triển và Kinh doanh Nhà Mua bán căn hộ chung cư, các dịch vụ sinh hoạt do đơn vị quản lý khu chung cư cung cấp 07/08/2019
61 19HÐM 171-178 Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ Generali Việt Nam Bảo hiểm nhân thọ 22/08/2019
62 19HÐM 179 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TNG (TNG) Mua bán căn hộ chung cư, các dịch vụ sinh hoạt do đơn vị quản lý khu chung cư cung cấp 11/09/2019
63 19HÐM 183 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHÁT TRIỂN CÔNG VIÊN PHẦN MỀM QUANG TRUNG (QTSC) Dịch vụ truy nhập Internet. 23/09/2019
64 19HÐM 188 Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư Phương Đông Mua bán căn hộ chung cư, các dịch vụ sinh hoạt do đơn vị quản lý khu chung cư cung cấp 18/09/2019
65 19HÐM 189-200 Công ty TNHH Manulife (Việt Nam) Bảo hiểm nhân thọ 10/09/2019
66 19HÐM 201 Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ Generali Việt Nam Bảo hiểm nhân thọ 11/09/2019
67 19HÐM 202 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VÀ XÂY DỰNG 379 Mua bán căn hộ chung cư, các dịch vụ sinh hoạt do đơn vị quản lý khu chung cư cung cấp 01/10/2019
68 19HÐM 204 Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt Nam Bảo hiểm nhân thọ 11/09/2019
69 19HÐM 205 Công ty Cổ phần Đầu tư Mai Linh Mua bán căn hộ chung cư, các dịch vụ sinh hoạt do đơn vị quản lý khu chung cư cung cấp 18/09/2019
70 19HÐM 208 CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN TÂY HỒ VIEW Mua bán căn hộ chung cư, các dịch vụ sinh hoạt do đơn vị quản lý khu chung cư cung cấp 24/09/2019
71 19HÐM 211 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH NHÀ ĐỒNG HIỆP Mua bán căn hộ chung cư, các dịch vụ sinh hoạt do đơn vị quản lý khu chung cư cung cấp 26/09/2019
72 19HÐM 220 CÔNG TY ĐẦU TƯ XÂY DỰNG SỐ 2 HÀ NỘI Mua bán căn hộ chung cư, các dịch vụ sinh hoạt do đơn vị quản lý khu chung cư cung cấp 24/10/2019
73 19HÐM 222 Công ty TNHH MTV Sun Frontier Đà Nẵng Mua bán căn hộ chung cư, các dịch vụ sinh hoạt do đơn vị quản lý khu chung cư cung cấp 07/11/2019
74 19HÐM 229 Công ty CP đầu tư xây dựng và TM Phú Thịnh Mua bán căn hộ chung cư, các dịch vụ sinh hoạt do đơn vị quản lý khu chung cư cung cấp 12/11/2019
75 19HÐM 235 Công ty cổ phần Viễn thông Intercom Việt Nam Dịch vụ truy nhập Internet. 06/12/2019
76 19HÐM 236 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH NHÀ TRƯỜNG TÍN Mua bán căn hộ chung cư, các dịch vụ sinh hoạt do đơn vị quản lý khu chung cư cung cấp 06/12/2019
77 19HÐM 242 Tổng Công ty Dịch vụ Viễn thông Dịch vụ điện thoại cố định mặt đất 20/12/2019
78 19HÐM 246 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ QUỐC TẾ VIỆT NAM Mua bán căn hộ chung cư, các dịch vụ sinh hoạt do đơn vị quản lý khu chung cư cung cấp 24/12/2019
79 19HÐM 248 Công ty Cổ phần Tân Phú Long Mua bán căn hộ chung cư, các dịch vụ sinh hoạt do đơn vị quản lý khu chung cư cung cấp 20/12/2019
80 19HÐM 249 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NAM LONG Mua bán căn hộ chung cư, các dịch vụ sinh hoạt do đơn vị quản lý khu chung cư cung cấp 30/12/2019
81 19HÐM 250 CÔNG TY CỔ PHẦN NHH MIZUKI Mua bán căn hộ chung cư, các dịch vụ sinh hoạt do đơn vị quản lý khu chung cư cung cấp 30/12/2019
82 19HÐM 251 CÔNG TY VTC DỊCH VỤ TRUYỀN HÌNH SỐ Truyền hình trả tiền 25/12/2019
83 19HÐM 255 Công ty Cổ phần Công nghệ Megamax Việt Nam Dịch vụ truy nhập Internet. 17/01/2020
84 19HÐM 256 Công ty TNHH MTV Viễn thông quốc tế FPT Dịch vụ điện thoại cố định mặt đất 07/01/2020
85 19HÐM 257 Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP Vận chuyển hành khách đường hàng không 20/01/2020
86 20HÐM 12-13 Tổng Cty Viễn thông Viettel - CN Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội Dịch vụ thông tin di động mặt đất ( hình thức thanh toán: trả sau); Dịch vụ thông tin di động mặt đất (hình thức thanh toán: trả trước) 21/02/2020
87 18HÐM 01 Ngân hàng TMCP Phát triển Tp. HCM (HD Bank) Phát hành thẻ ghi nợ nội địa, mở và sử dụng dịch vụ tài khoản thanh toán, vay vốn cá nhân (Kể từ ngày 22/10/2018, 3 nhóm dịch vụ này không còn thuộc Danh mục phải đăng ký HĐTM, ĐKGDC) 30/01/2018
88 18HÐM 05 CÔNG TY TNHH BAY WATER Mua bán căn hộ chung cư, các dịch vụ sinh hoạt do đơn vị quản lý khu chung cư cung cấp 15/01/2018
89 18HÐM 09 Công ty Cổ phần Thương mại Hưng Việt Mua bán căn hộ chung cư, các dịch vụ sinh hoạt do đơn vị quản lý khu chung cư cung cấp 01/02/2018
90 18HÐM 10 Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ MB Ageas Bảo hiểm nhân thọ 15/01/2018
91 18HÐM 18 Công ty TNHH Nova Nam Á Mua bán căn hộ chung cư, các dịch vụ sinh hoạt do đơn vị quản lý khu chung cư cung cấp 26/01/2018
92 18HÐM 19 CÔNG TY CỔ PHẦN NOVA RICHSTAR Mua bán căn hộ chung cư, các dịch vụ sinh hoạt do đơn vị quản lý khu chung cư cung cấp 26/01/2018
93 18HÐM 20 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MERUFA-NOVA Mua bán căn hộ chung cư, các dịch vụ sinh hoạt do đơn vị quản lý khu chung cư cung cấp 26/01/2018
94 18HÐM 21 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN NOVA SAGEL Mua bán căn hộ chung cư, các dịch vụ sinh hoạt do đơn vị quản lý khu chung cư cung cấp 26/01/2018
95 18HÐM 22 Công ty TNHH BHNT Prudential Việt Nam Bảo hiểm nhân thọ 22/01/2018
96 18HÐM 25 Công ty Cổ phần Kỹ nghệ và Hạ tầng TELIN Mua bán căn hộ chung cư, các dịch vụ sinh hoạt do đơn vị quản lý khu chung cư cung cấp 22/02/2018
97 18HÐM 27-28 Công ty TNHH Manulife (Việt Nam) Bảo hiểm nhân thọ 26/01/2018
98 18HÐM 29 Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư và Đầu tư Việt Nam Mua bán căn hộ chung cư, các dịch vụ sinh hoạt do đơn vị quản lý khu chung cư cung cấp 09/02/2018
99 18HÐM 30 Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Phát triển Đô thị Tây Hà Nội Mua bán căn hộ chung cư, các dịch vụ sinh hoạt do đơn vị quản lý khu chung cư cung cấp 09/02/2018
100 18HÐM 31 Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Thương mại Thành phố Hồ Chí Minh Mua bán căn hộ chung cư, các dịch vụ sinh hoạt do đơn vị quản lý khu chung cư cung cấp 09/02/2018
101 18HÐM 33 Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Suối Hoa Mua bán căn hộ chung cư, các dịch vụ sinh hoạt do đơn vị quản lý khu chung cư cung cấp 20/04/2020
102 18HÐM 37-59 Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Chubb Việt Nam Bảo hiểm nhân thọ 01/03/2018
103 18HÐM 64 Ngân hàng Thương mại cổ phần Bắc Á Phát hành thẻ ghi nợ nội địa, mở và sử dụng dịch vụ tài khoản thanh toán, vay vốn cá nhân (Kể từ ngày 22/10/2018, 3 nhóm dịch vụ này không còn thuộc Danh mục phải đăng ký HĐTM, ĐKGDC) 05/03/2018
104 18HÐM 73 Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ AIA (Việt Nam) Bảo hiểm nhân thọ 08/02/2018
105 18HÐM 74 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ HOÀNG ANH Mua bán căn hộ chung cư, các dịch vụ sinh hoạt do đơn vị quản lý khu chung cư cung cấp 20/04/2020
106 18HÐM 75 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC NHẬT HOA Mua bán căn hộ chung cư, các dịch vụ sinh hoạt do đơn vị quản lý khu chung cư cung cấp 08/03/2018
107 18HÐM 76 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN FLC Mua bán căn hộ chung cư, các dịch vụ sinh hoạt do đơn vị quản lý khu chung cư cung cấp 05/03/2018
108 18HÐM 77 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ NAM HÀ NỘI Mua bán căn hộ chung cư, các dịch vụ sinh hoạt do đơn vị quản lý khu chung cư cung cấp 09/02/2018
109 18HÐM 78 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ XANH Mua bán căn hộ chung cư, các dịch vụ sinh hoạt do đơn vị quản lý khu chung cư cung cấp 09/02/2018
110 18HÐM 89-90 Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ Generali Việt Nam Bảo hiểm nhân thọ 12/02/2018
111 18HÐM 91-97 Công ty cổ phần bảo hiểm Nhân thọ Phú Hưng Bảo hiểm nhân thọ 09/03/2018
112 18HÐM 99 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ TỪ LIÊM Mua bán căn hộ chung cư, các dịch vụ sinh hoạt do đơn vị quản lý khu chung cư cung cấp 12/02/2018
113 18HÐM 103 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG - THƯƠNG MẠI THUẬN VIỆT Mua bán căn hộ chung cư, các dịch vụ sinh hoạt do đơn vị quản lý khu chung cư cung cấp 08/03/2018
114 18HÐM 104-111 Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ AIA (Việt Nam) Bảo hiểm nhân thọ 19/03/2018
115 18HÐM 117-118 Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ AIA (Việt Nam) Bảo hiểm nhân thọ 19/03/2018
116 18HÐM 123 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOÀNH SƠN Mua bán căn hộ chung cư, các dịch vụ sinh hoạt do đơn vị quản lý khu chung cư cung cấp 04/04/2018
117 18HÐM 134 Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt Nam Bảo hiểm nhân thọ 21/03/2018
118 18HÐM 135 CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN TÂY HỒ VIEW Mua bán căn hộ chung cư, các dịch vụ sinh hoạt do đơn vị quản lý khu chung cư cung cấp 02/04/2018
119 18HÐM 136 Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ MB Ageas Bảo hiểm nhân thọ 26/03/2018
120 18HÐM 178-179 CÔNG TY TNHH AN PHÚ Mua bán căn hộ chung cư, các dịch vụ sinh hoạt do đơn vị quản lý khu chung cư cung cấp 03/04/2018
121 18HÐM 185 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐỊA ỐC NAM SÀI GÒN Mua bán căn hộ chung cư, các dịch vụ sinh hoạt do đơn vị quản lý khu chung cư cung cấp 02/05/2018
122 18HÐM 192 Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ AIA (Việt Nam) Bảo hiểm nhân thọ 09/04/2018
123 18HÐM 216-218 Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Fubon Việt Nam Bảo hiểm nhân thọ 10/05/2018
124 18HÐM 225 Ngân hàng NongHyup – Chi nhánh Hà Nội Phát hành thẻ ghi nợ nội địa, mở và sử dụng dịch vụ tài khoản thanh toán, vay vốn cá nhân (Kể từ ngày 22/10/2018, 3 nhóm dịch vụ này không còn thuộc Danh mục phải đăng ký HĐTM, ĐKGDC) 17/05/2018
125 18HÐM 229 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ THĂNG LONG - VIỆT NAM Mua bán căn hộ chung cư, các dịch vụ sinh hoạt do đơn vị quản lý khu chung cư cung cấp 11/05/2018
126 18HÐM 230 Ngân hàng TNHH Một Thành viên Woori Việt Nam Phát hành thẻ ghi nợ nội địa, mở và sử dụng dịch vụ tài khoản thanh toán, vay vốn cá nhân (Kể từ ngày 22/10/2018, 3 nhóm dịch vụ này không còn thuộc Danh mục phải đăng ký HĐTM, ĐKGDC) 23/05/2018
127 18HÐM 231 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH NHÀ ĐỒNG HIỆP Mua bán căn hộ chung cư, các dịch vụ sinh hoạt do đơn vị quản lý khu chung cư cung cấp 22/05/2018
128 18HÐM 232 Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ AIA (Việt Nam) Bảo hiểm nhân thọ 02/05/2018
129 18HÐM 233 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG SỐ 9 HÀ NỘI Mua bán căn hộ chung cư, các dịch vụ sinh hoạt do đơn vị quản lý khu chung cư cung cấp 08/03/2018
130 18HÐM 237 Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ Dai-ichi Việt Nam Bảo hiểm nhân thọ 14/05/2018
131 18HÐM 239 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ XUẤT NHẬP KHẨU TÂY ĐÔ Mua bán căn hộ chung cư, các dịch vụ sinh hoạt do đơn vị quản lý khu chung cư cung cấp 24/05/2018
132 18HÐM 240 Công ty TNHH Manulife (Việt Nam) Bảo hiểm nhân thọ 24/05/2018
133 18HÐM 241 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN KINH DOANH Mua bán căn hộ chung cư, các dịch vụ sinh hoạt do đơn vị quản lý khu chung cư cung cấp 04/06/2018
134 18HÐM 245 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Cung cấp nước sinh hoạt 24/05/2018
135 18HÐM 248 Công ty Cổ phần Tập đoàn Tecco Mua bán căn hộ chung cư, các dịch vụ sinh hoạt do đơn vị quản lý khu chung cư cung cấp 20/06/2018
136 18HÐM 260 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC PHÚ TÂN Mua bán căn hộ chung cư, các dịch vụ sinh hoạt do đơn vị quản lý khu chung cư cung cấp 20/06/2018
137 18HÐM 261 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐỊA ỐC TRƯỜNG THỊNH PHÁT Mua bán căn hộ chung cư, các dịch vụ sinh hoạt do đơn vị quản lý khu chung cư cung cấp 20/06/2018
138 18HÐM 262 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TECCO Mua bán căn hộ chung cư, các dịch vụ sinh hoạt do đơn vị quản lý khu chung cư cung cấp 20/06/2018
139 18HÐM 266 CÔNG TY CỒ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ G HOMES Mua bán căn hộ chung cư, các dịch vụ sinh hoạt do đơn vị quản lý khu chung cư cung cấp 28/06/2018
140 18HÐM 267 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN BÁCH PHÚ THỊNH Mua bán căn hộ chung cư, các dịch vụ sinh hoạt do đơn vị quản lý khu chung cư cung cấp 06/07/2018
141 18HÐM 269 Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ Cathay Việt Nam Bảo hiểm nhân thọ 21/06/2018
142 18HÐM 273 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SUNSHINE VIỆT NAM Mua bán căn hộ chung cư, các dịch vụ sinh hoạt do đơn vị quản lý khu chung cư cung cấp 27/06/2018
143 18HÐM 279 TNHH Bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt nam Bảo hiểm nhân thọ 18/07/2018
144 18HÐM 283 CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH MỘT THÀNH VIÊN HOME CREDIT VIỆT NAM Phát hành thẻ ghi nợ nội địa, mở và sử dụng dịch vụ tài khoản thanh toán, vay vốn cá nhân (Kể từ ngày 22/10/2018, 3 nhóm dịch vụ này không còn thuộc Danh mục phải đăng ký HĐTM, ĐKGDC) 18/07/2018
145 18HÐM 287 CÔNG TY TNHH METROPOLIS HÀ HỘI Mua bán căn hộ chung cư, các dịch vụ sinh hoạt do đơn vị quản lý khu chung cư cung cấp 11/07/2018
146 18HÐM 288 CÔNG TY TNHH MTV SUN FRONTIER ĐÀ NẴNG Mua bán căn hộ chung cư, các dịch vụ sinh hoạt do đơn vị quản lý khu chung cư cung cấp 28/06/2018
147 18HÐM 301 - 306 Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Aviva Việt Nam Bảo hiểm nhân thọ 02/08/2018
148 18HÐM 307 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT HƯNG PHÚ Mua bán căn hộ chung cư, các dịch vụ sinh hoạt do đơn vị quản lý khu chung cư cung cấp 03/08/2018
149 18HÐM 308 CÔNG TY TNHH CAPITALAND – HOÀNG THÀNH Mua bán căn hộ chung cư, các dịch vụ sinh hoạt do đơn vị quản lý khu chung cư cung cấp 03/08/2018
150 18HÐM 309 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CAPITALAND – HOÀNG THÀNH Mua bán căn hộ chung cư, các dịch vụ sinh hoạt do đơn vị quản lý khu chung cư cung cấp 03/08/2018
151 18HÐM 348 - 350 Công ty TNHH Manulife (Việt Nam) Bảo hiểm nhân thọ 30/07/2018
152 18HÐM 351 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ ĐẦU TƯ VIỆT NAM Cung cấp nước sinh hoạt 17/08/2018
153 18HÐM 352 Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Suối Hoa Cung cấp nước sinh hoạt 17/08/2018
154 18HÐM 353 Công ty TNHH XD Công Trình Viễn Thông Minh Thanh Mua bán căn hộ chung cư, các dịch vụ sinh hoạt do đơn vị quản lý khu chung cư cung cấp 23/08/2018
155 18HÐM 355 CÔNG TY TSQ VIỆT NAM Mua bán căn hộ chung cư, các dịch vụ sinh hoạt do đơn vị quản lý khu chung cư cung cấp 15/08/2018
156 18HÐM 357 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN KINH DOANH Mua bán căn hộ chung cư, các dịch vụ sinh hoạt do đơn vị quản lý khu chung cư cung cấp 29/08/2018
157 18HÐM 358 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP VẬT TƯ KỸ THUẬT Mua bán căn hộ chung cư, các dịch vụ sinh hoạt do đơn vị quản lý khu chung cư cung cấp 29/08/2018
158 18HÐM 362 Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ BIDV Metlife Bảo hiểm nhân thọ 15/08/2018
159 18HÐM 363 Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ AIA (Việt Nam) Bảo hiểm nhân thọ 15/08/2018
160 18HÐM 365 Công Ty TNHH Một Thành Viên Tài Chính Prudential Việt Nam Phát hành thẻ ghi nợ nội địa, mở và sử dụng dịch vụ tài khoản thanh toán, vay vốn cá nhân (Kể từ ngày 22/10/2018, 3 nhóm dịch vụ này không còn thuộc Danh mục phải đăng ký HĐTM, ĐKGDC) 04/09/2018
161 18HÐM 370 Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ Sun Life Việt Nam Bảo hiểm nhân thọ 20/08/2018
162 18HÐM 371 - 381 Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ Sun Life Việt Nam Bảo hiểm nhân thọ 20/08/2018
163 18HÐM 382 - 391 Công ty TNHH BHNT AIA (Việt Nam) Bảo hiểm nhân thọ 07/09/2018
164 18HÐM 402 Công ty CP đầu tư kinh doanh và phát triển hạ tầng KCN Phúc Hà Mua bán căn hộ chung cư, các dịch vụ sinh hoạt do đơn vị quản lý khu chung cư cung cấp 13/09/2018
165 18HÐM 404 Công ty CP Tập đoàn Vật tư Nông nghiệp K-Homes Mua bán căn hộ chung cư, các dịch vụ sinh hoạt do đơn vị quản lý khu chung cư cung cấp 13/09/2018
166 18HÐM 405 - 415 Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Sun Life Việt Nam Bảo hiểm nhân thọ 07/09/2018
167 18HÐM 418 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN BOOYOUNG VIỆT NAM Mua bán căn hộ chung cư, các dịch vụ sinh hoạt do đơn vị quản lý khu chung cư cung cấp 20/09/2018
168 20 HÐM 49 Tổng Công ty Đầu tư và phát triển nhà Hà Nội Mua bán căn hộ chung cư, các dịch vụ sinh hoạt do đơn vị quản lý khu chung cư cung cấp 22/05/2020
169 18HÐM 419 Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Fubon Việt Nam Bảo hiểm nhân thọ 20/09/2018
170 20 HÐM 50 Tổng Công ty Đầu tư và phát triển nhà Hà Nội Mua bán căn hộ chung cư, các dịch vụ sinh hoạt do đơn vị quản lý khu chung cư cung cấp 22/05/2020
171 20HÐM 28 CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC LỘC PHÁT Mua bán căn hộ chung cư, các dịch vụ sinh hoạt do đơn vị quản lý khu chung cư cung cấp 30/03/2020
172 18HÐM 420 Cty TNHH Đầu tư kinh doanh bất động sản Saphire Mua bán căn hộ chung cư, các dịch vụ sinh hoạt do đơn vị quản lý khu chung cư cung cấp 18/09/2018
173 18HÐM 422 Công ty TNHH Liên doanh Thành phố Đế Vương Mua bán căn hộ chung cư, các dịch vụ sinh hoạt do đơn vị quản lý khu chung cư cung cấp 18/09/2018
174 18 HÐM 31 Công ty TNHH Thương mại Đầu tư và Phát triển Thiên Niên Kỷ ( nhận sáp nhập từ Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Thương mại Thành phố Hồ Chí Minh, đã đăng ký HĐTM,ĐKGDC và được chấp nhận theo mã số 18HĐM 31 ngày 09/2/2018) Mua bán căn hộ chung cư, các dịch vụ sinh hoạt do đơn vị quản lý khu chung cư cung cấp 01/06/2018
175 20 HDM 97 Công ty cổ phần Tập đoàn Ecopark Mua bán căn hộ chung cư, các dịch vụ sinh hoạt do đơn vị quản lý khu chung cư cung cấp 28/07/2020
176 18HÐM 423 Công ty Cổ phần Đầu tư kinh doanh địa ốc Hưng Thịnh Mua bán căn hộ chung cư, các dịch vụ sinh hoạt do đơn vị quản lý khu chung cư cung cấp 24/09/2018
177 20 HÐM 57 CÔNG TY TNHH MTV VIỄN THÔNG QUỐC TẾ FPT Dịch vụ điện thoại cố định mặt đất 24/06/2020
178 18HÐM 425 Công ty Cổ phần Khải Huy Quân Mua bán căn hộ chung cư, các dịch vụ sinh hoạt do đơn vị quản lý khu chung cư cung cấp 24/09/2018
179 20 HÐM 96 Công ty cổ phần ACC - Thăng Long Mua bán căn hộ chung cư, các dịch vụ sinh hoạt do đơn vị quản lý khu chung cư cung cấp 28/07/2020
180 18HÐM 426 Công ty Cổ phần Đầu tư Ngôi Sao Gia Định Mua bán căn hộ chung cư, các dịch vụ sinh hoạt do đơn vị quản lý khu chung cư cung cấp 24/09/2018
181 20 HÐM 14 CÔNG TY TNHH AN PHÚ CẦN THƠ Mua bán căn hộ chung cư, các dịch vụ sinh hoạt do đơn vị quản lý khu chung cư cung cấp 02/03/2020
182 18HÐM 427 Công ty CP Bất động sản Khải Thịnh Mua bán căn hộ chung cư, các dịch vụ sinh hoạt do đơn vị quản lý khu chung cư cung cấp 24/09/2018
183 20 HÐM 15 CÔNG TY TNHH AN PHÚ CẦN THƠ Mua bán căn hộ chung cư, các dịch vụ sinh hoạt do đơn vị quản lý khu chung cư cung cấp 02/03/2020
184 20 HÐM 22 Tổng Cty dịch vụ viễn thông Truyền hình trả tiền 31/03/2020
185 18HÐM 428 Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây dựng Bình Triệu Mua bán căn hộ chung cư, các dịch vụ sinh hoạt do đơn vị quản lý khu chung cư cung cấp 24/09/2018
186 20 HÐM 24 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KHU BẮC THỦ THIÊM Mua bán căn hộ chung cư, các dịch vụ sinh hoạt do đơn vị quản lý khu chung cư cung cấp 24/03/2020
187 18HÐM 439 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN VSIP-SEMBCORP GATEWAY Mua bán căn hộ chung cư, các dịch vụ sinh hoạt do đơn vị quản lý khu chung cư cung cấp 20/09/2018
188 18HÐM 460 CÔNG TY CỔ PHẦN PHAN NGUYỄN Mua bán căn hộ chung cư, các dịch vụ sinh hoạt do đơn vị quản lý khu chung cư cung cấp 02/10/2018
189 20 HÐM 31 CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN KHẢI THỊNH Mua bán căn hộ chung cư, các dịch vụ sinh hoạt do đơn vị quản lý khu chung cư cung cấp 17/04/2020
190 20 HÐM 32 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ THUẬN PHÁT Mua bán căn hộ chung cư, các dịch vụ sinh hoạt do đơn vị quản lý khu chung cư cung cấp 30/03/2020
191 18HÐM 463 CÔNG TY TÀI CHÍNH CỔ PHẦN TÍN VIỆT Phát hành thẻ ghi nợ nội địa, mở và sử dụng dịch vụ tài khoản thanh toán, vay vốn cá nhân (Kể từ ngày 22/10/2018, 3 nhóm dịch vụ này không còn thuộc Danh mục phải đăng ký HĐTM, ĐKGDC) 01/10/2018
192 20 HÐM 39 CÔNG TY TNHH KINH DOANH ĐỊA ỐC MINH THÔNG Mua bán căn hộ chung cư, các dịch vụ sinh hoạt do đơn vị quản lý khu chung cư cung cấp 23/04/2020
193 20 HÐM 42 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TÂN PHÚ Mua bán căn hộ chung cư, các dịch vụ sinh hoạt do đơn vị quản lý khu chung cư cung cấp 11/05/2020
194 20 HÐM 48 Công ty Cổ phần HBI Mua bán căn hộ chung cư, các dịch vụ sinh hoạt do đơn vị quản lý khu chung cư cung cấp 18/05/2020
195 18HÐM 466 CÔNG TY TNHH METROPOLIS HÀ NỘI Cung cấp nước sinh hoạt 18/10/2018
196 18HÐM 467 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG VIÊN TRUNG TÂM Cung cấp nước sinh hoạt 18/10/2018
197 20 HÐM 54 CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN MINH TÂN HÀ NỘI Mua bán căn hộ chung cư, các dịch vụ sinh hoạt do đơn vị quản lý khu chung cư cung cấp 02/06/2020
198 20 HÐM 67 Công ty TNHH Dynamic Innovation Mua bán căn hộ chung cư, các dịch vụ sinh hoạt do đơn vị quản lý khu chung cư cung cấp 30/06/2020
199 18HÐM 468 CÔNG TY CỔ PHẦN BẮC PHƯỚC KIỂN Mua bán căn hộ chung cư, các dịch vụ sinh hoạt do đơn vị quản lý khu chung cư cung cấp 25/10/2018
200 20 HÐM 69 CÔNG TY TNHH PARKLAND 53 Mua bán căn hộ chung cư, các dịch vụ sinh hoạt do đơn vị quản lý khu chung cư cung cấp 07/07/2020
201 18HÐM 470 Manulife Bảo hiểm nhân thọ 08/10/2018
202 20 HÐM 74 CÔNG TY TNHH KHU LIÊN HỢP NHÀ Ở VÀ TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI PARKLAND Mua bán căn hộ chung cư, các dịch vụ sinh hoạt do đơn vị quản lý khu chung cư cung cấp 15/07/2020
203 20 HÐM 79 CÔNG TY TNHH HƯNG PHÁT INVEST HÀ NỘI Mua bán căn hộ chung cư, các dịch vụ sinh hoạt do đơn vị quản lý khu chung cư cung cấp 15/07/2020
204 18HÐM 489 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐỊA ỐC SÀI GÒN 5 Mua bán căn hộ chung cư, các dịch vụ sinh hoạt do đơn vị quản lý khu chung cư cung cấp 15/11/2018
205 18HÐM 492 Công ty TNHH Bảo hiểm Hanwha Life Việt Nam Bảo hiểm nhân thọ 23/11/2018
206 20 HÐM 85-86 CÔNG TY TNHH AN PHÚ CẦN THƠ Mua bán căn hộ chung cư, các dịch vụ sinh hoạt do đơn vị quản lý khu chung cư cung cấp 28/07/2020
207 20 HÐM 87-88 Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Xây dựng Mua bán căn hộ chung cư, các dịch vụ sinh hoạt do đơn vị quản lý khu chung cư cung cấp 28/07/2020
208 18HÐM 493 Công ty TNHH Bảo hiểm Hanwha Life Việt Nam Bảo hiểm nhân thọ 23/11/2018
209 20 HÐM 92 CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN PHƯƠNG ĐÔNG HÀ NỘI Mua bán căn hộ chung cư, các dịch vụ sinh hoạt do đơn vị quản lý khu chung cư cung cấp 28/07/2020
210 18HÐM 494 Công ty TNHH Bảo hiểm Hanwha Life Việt Nam Bảo hiểm nhân thọ 23/11/2018
211 18HÐM 495 Công ty TNHH Bảo hiểm Hanwha Life Việt Nam Bảo hiểm nhân thọ 23/11/2018
212 20 HÐM 89 Công ty CP Đầu tư phát triển và xây dựng Thành Đô Mua bán căn hộ chung cư, các dịch vụ sinh hoạt do đơn vị quản lý khu chung cư cung cấp 28/07/2020
213 20 HÐM 98 Công ty Cổ phần phát triển và kinh doanh Nhà Mua bán căn hộ chung cư, các dịch vụ sinh hoạt do đơn vị quản lý khu chung cư cung cấp 11/08/2020
214 18HÐM 496 Công ty TNHH Bảo hiểm Hanwha Life Việt Nam Bảo hiểm nhân thọ 23/11/2018
215 18HÐM 497 Công ty TNHH Bảo hiểm Hanwha Life Việt Nam Bảo hiểm nhân thọ 23/11/2018
216 18HÐM 498 Công ty TNHH Bảo hiểm Hanwha Life Việt Nam Bảo hiểm nhân thọ 23/11/2018
217 18HÐM 499 Công ty Cổ phần bảo hiểm nhân thọ Phú Hưng Bảo hiểm nhân thọ 21/11/2018
218 18HÐM 502 Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ Dai-ichi Việt Nam Bảo hiểm nhân thọ 05/11/2018
219 20HDM 132 CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN MV VIỆT NAM Mua bán căn hộ chung cư, các dịch vụ sinh hoạt do đơn vị quản lý khu chung cư cung cấp 18/09/2020
220 20 HÐM 100 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN SABETRAN TRUNG THỦY Mua bán căn hộ chung cư, các dịch vụ sinh hoạt do đơn vị quản lý khu chung cư cung cấp 17/08/2020
221 20 HÐM 101 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN MASTERISE HOMES Mua bán căn hộ chung cư, các dịch vụ sinh hoạt do đơn vị quản lý khu chung cư cung cấp 17/08/2020
222 20 HÐM 112 Công ty TNHH Truyền Thông Vega Truyền hình trả tiền 05/09/2020
223 20 HÐM 119 Công ty cổ phần Tập đoàn Ecopark Mua bán căn hộ chung cư, các dịch vụ sinh hoạt do đơn vị quản lý khu chung cư cung cấp 29/10/2020
224 20 HÐM 125 Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh Mua bán căn hộ chung cư, các dịch vụ sinh hoạt do đơn vị quản lý khu chung cư cung cấp 05/10/2020
225 20 HÐM 123 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ XANH Mua bán căn hộ chung cư, các dịch vụ sinh hoạt do đơn vị quản lý khu chung cư cung cấp 30/09/2020
226 20 HÐM 126 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN SUPREME Mua bán căn hộ chung cư, các dịch vụ sinh hoạt do đơn vị quản lý khu chung cư cung cấp 05/10/2020
227 20 HÐM 127 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN ELEGANCE Mua bán căn hộ chung cư, các dịch vụ sinh hoạt do đơn vị quản lý khu chung cư cung cấp 05/10/2020
228 20 HÐM 129 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG DU LỊCH PHƯỚC LỘC Mua bán căn hộ chung cư, các dịch vụ sinh hoạt do đơn vị quản lý khu chung cư cung cấp 07/10/2020
229 20 HÐM 132 CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN MV VIỆT NAM Mua bán căn hộ chung cư, các dịch vụ sinh hoạt do đơn vị quản lý khu chung cư cung cấp 18/09/2020
230 17HÐM 832 CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾN PHÁT SANYO HOMES Mua bán căn hộ chung cư, các dịch vụ sinh hoạt do đơn vị quản lý khu chung cư cung cấp 19/11/2020
231 2020HÐM 177 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC SÀI GÒN - KL Mua bán căn hộ chung cư, các dịch vụ sinh hoạt do đơn vị quản lý khu chung cư cung cấp 08/12/2020
232 2020HÐM 180 CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GIA CƯ Mua bán căn hộ chung cư, các dịch vụ sinh hoạt do đơn vị quản lý khu chung cư cung cấp 09/12/2020
233 20HÐM 191 Tổng Công ty Viễn thông Viettel - Chi nhánh Tập đoàn công nghiệp - viễn thông quân đội Truyền hình trả tiền 02/04/2021
234 20HÐM 192 Tổng Công ty Viễn thông Viettel - Chi nhánh Tập đoàn công nghiệp - viễn thông quân đội Dịch vụ thông tin di động mặt đất ( hình thức thanh toán: trả sau); Dịch vụ thông tin di động mặt đất (hình thức thanh toán: trả trước) 02/04/2021
235 16HÐM 1198 CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU TỔNG HỢP HÀ NỘI – GELEXIMCO Mua bán căn hộ chung cư, các dịch vụ sinh hoạt do đơn vị quản lý khu chung cư cung cấp 14/11/2016
236 16HÐM 1279 CÔNG TY TNHH MTV TỔNG CÔNG TY TRUYỀN HÌNH CÁP VIỆT NAM Truyền hình trả tiền 12/04/2021
237 20 HÐM 173 Tổng Công ty Viễn thông Mobifone Mua bán căn hộ chung cư, các dịch vụ sinh hoạt do đơn vị quản lý khu chung cư cung cấp 13/04/2021
238 20 HÐM 174 Tổng Công ty Viễn thông Mobifone Mua bán căn hộ chung cư, các dịch vụ sinh hoạt do đơn vị quản lý khu chung cư cung cấp 13/04/2021
239 20 HÐM 159 Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP Mua bán căn hộ chung cư, các dịch vụ sinh hoạt do đơn vị quản lý khu chung cư cung cấp 13/04/2021
240 20 HÐM 145 CÔNG TY TNHH AN PHÚ CẦN THƠ Mua bán căn hộ chung cư, các dịch vụ sinh hoạt do đơn vị quản lý khu chung cư cung cấp 13/04/2021
241 20 HÐM 146 CÔNG TY TNHH AN PHÚ CẦN THƠ Mua bán căn hộ chung cư, các dịch vụ sinh hoạt do đơn vị quản lý khu chung cư cung cấp 11/11/2020
242 20 HÐM 158 Công ty Cổ phần Toyota Huế Mua bán căn hộ chung cư, các dịch vụ sinh hoạt do đơn vị quản lý khu chung cư cung cấp 13/04/2021
243 20 HÐM 186 CÔNG TY CỔ PHẦN THUONG MẠI DU LỊCH VŨNG TÀU - SÀI GÒN Mua bán căn hộ chung cư, các dịch vụ sinh hoạt do đơn vị quản lý khu chung cư cung cấp 13/04/2021
244 20 HÐM 141 Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Vimec Mua bán căn hộ chung cư, các dịch vụ sinh hoạt do đơn vị quản lý khu chung cư cung cấp 13/04/2021
245 20 HÐM 188 Công ty TNHH BẤT ĐỘNG SẢN NOVA RIVERSIDE Mua bán căn hộ chung cư, các dịch vụ sinh hoạt do đơn vị quản lý khu chung cư cung cấp 13/04/2021
246 20 HÐM 187 Công ty CP ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI NHÀ RỒNG Mua bán căn hộ chung cư, các dịch vụ sinh hoạt do đơn vị quản lý khu chung cư cung cấp 13/04/2021
247 20 HÐM 190 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ CÔNG ÍCH QUẬN 4 Mua bán căn hộ chung cư, các dịch vụ sinh hoạt do đơn vị quản lý khu chung cư cung cấp 13/04/2021
248 20 HÐM 194 Công ty cổ phần Đầu tư Ecopark Hải Dương Mua bán căn hộ chung cư, các dịch vụ sinh hoạt do đơn vị quản lý khu chung cư cung cấp 13/04/2021
249 20 HÐM 198 CÔNG TY CỔ PHẦN ANI Mua bán căn hộ chung cư, các dịch vụ sinh hoạt do đơn vị quản lý khu chung cư cung cấp 13/04/2021
250 20 HÐM 199 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MINH HƯNG Mua bán căn hộ chung cư, các dịch vụ sinh hoạt do đơn vị quản lý khu chung cư cung cấp 13/04/2021
251 20 HÐM 132 CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN MV VIỆT NAM Mua bán căn hộ chung cư, các dịch vụ sinh hoạt do đơn vị quản lý khu chung cư cung cấp 13/04/2021
252 17HÐM 852 Công ty THNN Phát triển Công viên Trung tâm Mua bán căn hộ chung cư, các dịch vụ sinh hoạt do đơn vị quản lý khu chung cư cung cấp 29/01/2018
253 21 HÐM 01 Công ty Cổ phần Dịch vụ Bưu chính Viễn thông Sài Gòn Dịch vụ điện thoại cố định mặt đất 28/01/2021
254 21 HÐM 02 Công ty Cổ phần Dịch vụ Bưu chính Viễn thông Sài Gòn Dịch vụ truy nhập Internet. 06/05/2021
255 21 HÐM 21 Tổng công ty Dịch vụ Viễn thông Dịch vụ thông tin di động mặt đất ( hình thức thanh toán: trả sau); Dịch vụ thông tin di động mặt đất (hình thức thanh toán: trả trước) 10/05/2021
256 21 HÐM 22 Tổng công ty Dịch vụ Viễn thông Dịch vụ thông tin di động mặt đất ( hình thức thanh toán: trả sau); Dịch vụ thông tin di động mặt đất (hình thức thanh toán: trả trước) 06/05/2021
257 21 HÐM 11 CÔNG TY TNHH SAIGON GLORY Mua bán căn hộ chung cư, các dịch vụ sinh hoạt do đơn vị quản lý khu chung cư cung cấp 06/05/2021
258 21 HÐM 30 Công ty Cổ phần ANI Mua bán căn hộ chung cư, các dịch vụ sinh hoạt do đơn vị quản lý khu chung cư cung cấp 06/05/2021
259 21 HÐM 37 CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN S-VIN VIỆT NAM Mua bán căn hộ chung cư, các dịch vụ sinh hoạt do đơn vị quản lý khu chung cư cung cấp 23/05/2021
260 21 HÐM 38 CÔNG TY CÔ PHẦN VINHOMES Mua bán căn hộ chung cư, các dịch vụ sinh hoạt do đơn vị quản lý khu chung cư cung cấp 22/05/2021
261 17HÐM 534 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG Mua bán căn hộ chung cư, các dịch vụ sinh hoạt do đơn vị quản lý khu chung cư cung cấp 25/09/2017
262 21HÐM 43 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁI SƠN Mua bán căn hộ chung cư, các dịch vụ sinh hoạt do đơn vị quản lý khu chung cư cung cấp 25/05/2021
263 21HÐM 44 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ GIA LÂM Mua bán căn hộ chung cư, các dịch vụ sinh hoạt do đơn vị quản lý khu chung cư cung cấp 25/05/2021
264 21HÐM 45 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ XANH Mua bán căn hộ chung cư, các dịch vụ sinh hoạt do đơn vị quản lý khu chung cư cung cấp 25/05/2021
265 21HÐM 57 TẬP ĐOÀN VINGROUP – CÔNG TY CP Mua bán căn hộ chung cư, các dịch vụ sinh hoạt do đơn vị quản lý khu chung cư cung cấp 25/05/2021
266 14/BVNTD-127 Công ty CP Xây dựng và Thương mại Bắc Hà Mua bán căn hộ chung cư, các dịch vụ sinh hoạt do đơn vị quản lý khu chung cư cung cấp 01/02/2014
267 17HÐM 799 Công ty Cổ phần Tập đoàn Bắc Hà Mua bán căn hộ chung cư, các dịch vụ sinh hoạt do đơn vị quản lý khu chung cư cung cấp 27/12/2017
268 21HÐM 63 Công ty Cổ phần Công nghệ QI. Dịch vụ truy nhập Internet. 15/06/2021
269 14/BVNTD-83 Tập đoàn điện lực Việt Nam Cung cấp điện sinh hoạt 03/07/2014
270 21 HÐM 65 CÔNG TY CÔ PHẦN MOBICAST Dịch vụ điện thoại cố định mặt đất 21/06/2021
271 17HÐM 711 CÔNG TY CỐ PHẦN TẬP ĐOÀN NAM CƯỜNG HÀ NỘI Mua bán căn hộ chung cư, các dịch vụ sinh hoạt do đơn vị quản lý khu chung cư cung cấp 28/11/2017
272 14/BVNTD-82 Công ty CP Tập đoàn Nam Cường Hà Nội Mua bán căn hộ chung cư, các dịch vụ sinh hoạt do đơn vị quản lý khu chung cư cung cấp 25/06/2014
273 16HÐM 304 Công ty Cổ phần tập đoàn Nam Cường Mua bán căn hộ chung cư, các dịch vụ sinh hoạt do đơn vị quản lý khu chung cư cung cấp 11/04/2016
274 2021HÐM 68 CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG ACT Dịch vụ truy nhập Internet. 25/06/2021
275 21 HÐM 77 CÔNG TY TNHH HƯNG PHÁT INVEST HÀ NỘI Mua bán căn hộ chung cư, các dịch vụ sinh hoạt do đơn vị quản lý khu chung cư cung cấp 01/07/2021
276 17HÐM 781 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG XUÂN ĐỈNH Mua bán căn hộ chung cư, các dịch vụ sinh hoạt do đơn vị quản lý khu chung cư cung cấp 22/12/2017
277 21 HÐM 80 CÔNG TY CP Đầu tư Bất động sản SIC Mua bán căn hộ chung cư, các dịch vụ sinh hoạt do đơn vị quản lý khu chung cư cung cấp 14/07/2021
278 17HÐM 69 Công ty TNHH Đầu tư Tài chính và Quản lý Tài sản RTS Mua bán căn hộ chung cư, các dịch vụ sinh hoạt do đơn vị quản lý khu chung cư cung cấp 08/03/2017
279 21HÐM 78 Công ty Cổ phần Tập đoàn Địa ốc Vạn Xuân Mua bán căn hộ chung cư, các dịch vụ sinh hoạt do đơn vị quản lý khu chung cư cung cấp 15/07/2021
280 17HÐM 105 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN NGÔI SAO VIỆT Mua bán căn hộ chung cư, các dịch vụ sinh hoạt do đơn vị quản lý khu chung cư cung cấp 24/03/2017
281 2021 HÐM 89 Công ty Cổ phần Bất động sản Thuận An Mua bán căn hộ chung cư, các dịch vụ sinh hoạt do đơn vị quản lý khu chung cư cung cấp 26/07/2021
282 21HÐM 92 Công ty Cổ phần Nova Richstar Mua bán căn hộ chung cư, các dịch vụ sinh hoạt do đơn vị quản lý khu chung cư cung cấp 05/08/2021
283 21 HÐM 97 CÔNG TY TNHH WESTERN CITY Mua bán căn hộ chung cư, các dịch vụ sinh hoạt do đơn vị quản lý khu chung cư cung cấp 25/08/2021
284 21 HÐM 101 CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾN PHÁT SANYO HOMES Mua bán căn hộ chung cư, các dịch vụ sinh hoạt do đơn vị quản lý khu chung cư cung cấp 08/09/2021
285 21HÐM 105 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TIẾN THÀNH Mua bán căn hộ chung cư, các dịch vụ sinh hoạt do đơn vị quản lý khu chung cư cung cấp 13/09/2021
286 21 HÐM 103 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ GIẢI TRÍ HƯNG THỊNH QUY NHƠN Mua bán căn hộ chung cư, các dịch vụ sinh hoạt do đơn vị quản lý khu chung cư cung cấp 13/09/2021
287 21 HÐM 104 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN LINH ĐÀM Mua bán căn hộ chung cư, các dịch vụ sinh hoạt do đơn vị quản lý khu chung cư cung cấp 13/09/2021
288 21 HÐM 109 CÔNG TY Cổ phần Bất động sản Ecopark - Nomura Mua bán căn hộ chung cư, các dịch vụ sinh hoạt do đơn vị quản lý khu chung cư cung cấp 27/09/2021
289 21HÐM 112 Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển và Xây dựng Thành Đô Mua bán căn hộ chung cư, các dịch vụ sinh hoạt do đơn vị quản lý khu chung cư cung cấp 06/10/2021
290 21HÐM 113 Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển và Xây dựng Thành Đô Mua bán căn hộ chung cư, các dịch vụ sinh hoạt do đơn vị quản lý khu chung cư cung cấp 06/10/2021
291 21 HÐM 120 CÔNG TY Cổ phần Nghe nhìn Toàn Cầu Truyền hình trả tiền 04/11/2021
292 21 HÐM 129 CÔNG TY Cổ phần Thời đại mới T&T Mua bán căn hộ chung cư, các dịch vụ sinh hoạt do đơn vị quản lý khu chung cư cung cấp 26/11/2021
293 21HÐM 132 Công ty Cổ phần Phát triển Đất Việt Mua bán căn hộ chung cư, các dịch vụ sinh hoạt do đơn vị quản lý khu chung cư cung cấp 25/11/2021
294 17HÐM 287 va 288 Công ty Cổ phần Gamuda Land (HCMC) Mua bán căn hộ chung cư, các dịch vụ sinh hoạt do đơn vị quản lý khu chung cư cung cấp
295 17HÐM 287 va 288 Công ty Cổ phần Gamuda Land (HCMC) Mua bán căn hộ chung cư, các dịch vụ sinh hoạt do đơn vị quản lý khu chung cư cung cấp 28/06/2017
296 17HÐM 167 Công ty TNHH Gamuda Land Việt Nam Mua bán căn hộ chung cư, các dịch vụ sinh hoạt do đơn vị quản lý khu chung cư cung cấp
297 16 HÐM 833 Công Ty TNHH Gamuda Land Việt Nam Mua bán căn hộ chung cư, các dịch vụ sinh hoạt do đơn vị quản lý khu chung cư cung cấp
298 16 HÐM 834 Công Ty TNHH Gamuda Land Việt Nam Mua bán căn hộ chung cư, các dịch vụ sinh hoạt do đơn vị quản lý khu chung cư cung cấp
299 15BVNTD - ÐK 32 Công ty TNHH Gamuda Land Việt Nam Mua bán căn hộ chung cư, các dịch vụ sinh hoạt do đơn vị quản lý khu chung cư cung cấp
300 18HÐM 526 CÔNG TY TNHH Xây dựng Thương mại Thuận Thành Phát Mua bán căn hộ chung cư, các dịch vụ sinh hoạt do đơn vị quản lý khu chung cư cung cấp 02/01/2019
301 21 HÐM 134 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI TÂN VĂN HOA Mua bán căn hộ chung cư, các dịch vụ sinh hoạt do đơn vị quản lý khu chung cư cung cấp 09/12/2021
302 21 HÐM 135 CÔNG TY CỔ PHẦN Hưng Thịnh Land Mua bán căn hộ chung cư, các dịch vụ sinh hoạt do đơn vị quản lý khu chung cư cung cấp 09/12/2021
303 21 HÐM 136 CÔNG TY TNHH Đại Phúc Mua bán căn hộ chung cư, các dịch vụ sinh hoạt do đơn vị quản lý khu chung cư cung cấp 09/12/2021
304 21 HÐM 141 CÔNG TY Cổ phần Đầu tư và Xây dựng The Sang Mua bán căn hộ chung cư, các dịch vụ sinh hoạt do đơn vị quản lý khu chung cư cung cấp 14/12/2021
305 21 HÐM 142 CÔNG TY Cổ phần Đầu tư Bất động sản Elegance Mua bán căn hộ chung cư, các dịch vụ sinh hoạt do đơn vị quản lý khu chung cư cung cấp 14/12/2021
306 17HÐM 833 Tổng công ty cổ phần thương mại xây dựng Mua bán căn hộ chung cư, các dịch vụ sinh hoạt do đơn vị quản lý khu chung cư cung cấp 02/01/2018
307 14 BVNTD - ÐK 185 Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 1 Hà Nội Mua bán căn hộ chung cư, các dịch vụ sinh hoạt do đơn vị quản lý khu chung cư cung cấp 22/01/2014
308 16HÐM 1018 Công ty TNHH Cảnh Sông Mua bán căn hộ chung cư, các dịch vụ sinh hoạt do đơn vị quản lý khu chung cư cung cấp 12/09/2016
309 2022HÐM 01 Công ty TNHH Cảnh Sông Mua bán căn hộ chung cư, các dịch vụ sinh hoạt do đơn vị quản lý khu chung cư cung cấp 24/01/2022
310 2022 HÐM 74 Công ty CP Tập đoàn Ecopark Mua bán căn hộ chung cư, các dịch vụ sinh hoạt do đơn vị quản lý khu chung cư cung cấp 18/04/2022
311 2022HÐM 75 CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN ECOPARK - NOMURA Mua bán căn hộ chung cư, các dịch vụ sinh hoạt do đơn vị quản lý khu chung cư cung cấp 19/04/2022
312 2022HÐM 70 Công ty TNHH Phát triển VSIP-Sembcorp Gateway Mua bán căn hộ chung cư, các dịch vụ sinh hoạt do đơn vị quản lý khu chung cư cung cấp 13/04/2022
313 2022HÐM 59 Công ty CP Vina Đại Phước Mua bán căn hộ chung cư, các dịch vụ sinh hoạt do đơn vị quản lý khu chung cư cung cấp 14/03/2022
314 2022HÐM 52 Công ty CP Kinh doanh Bất động sản S-Vin Việt Nam Mua bán căn hộ chung cư, các dịch vụ sinh hoạt do đơn vị quản lý khu chung cư cung cấp 25/03/2022
315 2022HÐM 53 Công ty CP Đầu tư Mai Linh Mua bán căn hộ chung cư, các dịch vụ sinh hoạt do đơn vị quản lý khu chung cư cung cấp 04/04/2022
316 2022HÐM 54 Công ty CP HBI Mua bán căn hộ chung cư, các dịch vụ sinh hoạt do đơn vị quản lý khu chung cư cung cấp 04/04/2022
317 2022HÐM 58 Công ty CP Vincom Retail Mua bán căn hộ chung cư, các dịch vụ sinh hoạt do đơn vị quản lý khu chung cư cung cấp 25/03/2022
318 2022HÐM 02 Công ty CP Đầu tư xây dựng Thái Sơn Mua bán căn hộ chung cư, các dịch vụ sinh hoạt do đơn vị quản lý khu chung cư cung cấp 26/01/2022
319 2022HÐM 03 Công ty CP Vinhomes Mua bán căn hộ chung cư, các dịch vụ sinh hoạt do đơn vị quản lý khu chung cư cung cấp 26/01/2022
320 2022HÐM 04 Tập đoàn Vingroup - Công ty CP Mua bán căn hộ chung cư, các dịch vụ sinh hoạt do đơn vị quản lý khu chung cư cung cấp 26/01/2022
321 2022HÐM 05 Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển đô thị Gia Lâm Mua bán căn hộ chung cư, các dịch vụ sinh hoạt do đơn vị quản lý khu chung cư cung cấp 26/01/2022
322 2022HÐM 06 Công ty CP Phát triển Thành phố Xanh Mua bán căn hộ chung cư, các dịch vụ sinh hoạt do đơn vị quản lý khu chung cư cung cấp 26/01/2022
323 2022HÐM 08 Công ty CP Vie Chanel Mua bán căn hộ chung cư, các dịch vụ sinh hoạt do đơn vị quản lý khu chung cư cung cấp 08/02/2022
324 2022HÐM 10 Tổng Công ty Hàng không Việt Nam - CTCP Vận chuyển hành khách đường hàng không 25/01/2022
325 2022HÐM 19 Công ty CP Địa ốc Sài Gòn - KL Mua bán căn hộ chung cư, các dịch vụ sinh hoạt do đơn vị quản lý khu chung cư cung cấp 17/03/2022
326 2022HÐM 37 Công ty CP Đầu tư Xây dựng Thái Sơn Mua bán căn hộ chung cư, các dịch vụ sinh hoạt do đơn vị quản lý khu chung cư cung cấp 24/03/2022
327 2022HÐM 38 Công ty TNHH Phát triển Công viên Trung tâm Mua bán căn hộ chung cư, các dịch vụ sinh hoạt do đơn vị quản lý khu chung cư cung cấp 24/03/2022
328 2022HÐM 39 Công ty CP Tư vấn Đầu tư và Đầu tư Việt Nam Mua bán căn hộ chung cư, các dịch vụ sinh hoạt do đơn vị quản lý khu chung cư cung cấp 24/03/2022
329 2022HÐM 40 Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển đô thị Gia Lâm Mua bán căn hộ chung cư, các dịch vụ sinh hoạt do đơn vị quản lý khu chung cư cung cấp 24/03/2022
330 2022HÐM 41 Công ty CP Đầu tư và Phát triển Đô thị Sài Đồng Mua bán căn hộ chung cư, các dịch vụ sinh hoạt do đơn vị quản lý khu chung cư cung cấp 24/03/2022
331 2022HÐM 42 Tập đoàn Vingroup - Công ty CP Mua bán căn hộ chung cư, các dịch vụ sinh hoạt do đơn vị quản lý khu chung cư cung cấp 24/03/2022
332 022HÐM 43 Công ty CP Vinhomes Mua bán căn hộ chung cư, các dịch vụ sinh hoạt do đơn vị quản lý khu chung cư cung cấp 24/03/2022
333 2022HÐM 43 Công ty CP Vinhomes Mua bán căn hộ chung cư, các dịch vụ sinh hoạt do đơn vị quản lý khu chung cư cung cấp 24/03/2022
334 2022HÐM 44 Công ty TNHH Metropolis Hà Nội Mua bán căn hộ chung cư, các dịch vụ sinh hoạt do đơn vị quản lý khu chung cư cung cấp 24/03/2022
335 2022HÐM 45 Công ty CP Phát triển Thành Phố Xanh Mua bán căn hộ chung cư, các dịch vụ sinh hoạt do đơn vị quản lý khu chung cư cung cấp 24/03/2022
336 2022HÐM 46 Công ty TNHH Thương mại Đầu tư và Phát triển Thiên niên kỷ Mua bán căn hộ chung cư, các dịch vụ sinh hoạt do đơn vị quản lý khu chung cư cung cấp 25/03/2022
337 2022HÐM 47 Công ty CP Đầu tư và Phát triển địa ốc thành phố Hoàng Gia Mua bán căn hộ chung cư, các dịch vụ sinh hoạt do đơn vị quản lý khu chung cư cung cấp 25/03/2022
338 2022HÐM 71 Công ty CP Đầu tư và Phát triển đô thị Suối Hoa Mua bán căn hộ chung cư, các dịch vụ sinh hoạt do đơn vị quản lý khu chung cư cung cấp 13/04/2022
339 2022HÐM 76 Công ty CP Kinh doanh Bất động sản MV Việt Nam Cung cấp nước sinh hoạt 19/04/2022
340 2022HÐM 63 Công ty CP Viễn thông ASIM Dịch vụ thông tin di động mặt đất ( hình thức thanh toán: trả sau); Dịch vụ thông tin di động mặt đất (hình thức thanh toán: trả trước) 09/04/2022
341 2022HÐM 14 Công ty CP Hàng không VietJet Vận chuyển hành khách đường hàng không 21/02/2022
342 2022HÐM 81 Công ty CP KLB Mua bán căn hộ chung cư, các dịch vụ sinh hoạt do đơn vị quản lý khu chung cư cung cấp 25/04/2022
343 2022HÐM 77 Công ty CP Hóa dầu Quân đội Mua bán căn hộ chung cư, các dịch vụ sinh hoạt do đơn vị quản lý khu chung cư cung cấp 25/04/2022
344 2022HÐM 78 Công ty CP Thương mại và Dịch vụ Xuân Thủy Mua bán căn hộ chung cư, các dịch vụ sinh hoạt do đơn vị quản lý khu chung cư cung cấp 25/04/2022
345 2022HÐM 85 Công ty TNHH Kinh doanh Bất động sản MV1 Việt Nam Mua bán căn hộ chung cư, các dịch vụ sinh hoạt do đơn vị quản lý khu chung cư cung cấp 20/05/2022
346 2022HÐM 86 Công ty CP Kinh doanh Bất động sản MV Việt Nam Mua bán căn hộ chung cư, các dịch vụ sinh hoạt do đơn vị quản lý khu chung cư cung cấp 20/05/2022
347 2022HÐM 87 Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Thương mại Dịch vụ Minh Hưng Mua bán căn hộ chung cư, các dịch vụ sinh hoạt do đơn vị quản lý khu chung cư cung cấp 18/05/2022
348 2022HÐM 90 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THE SANG Mua bán căn hộ chung cư, các dịch vụ sinh hoạt do đơn vị quản lý khu chung cư cung cấp 20/05/2022
349 2022HÐM 118 CÔNG TY Cổ phần Phát triển Đầu tư Kinh doanh Bất động sản SV Mua bán căn hộ chung cư, các dịch vụ sinh hoạt do đơn vị quản lý khu chung cư cung cấp 14/07/2022
350 2022HÐM 154 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN MASTERISE HOMES Mua bán căn hộ chung cư, các dịch vụ sinh hoạt do đơn vị quản lý khu chung cư cung cấp 18/08/2022
351 2022HÐM 102 CÔNG TY Cổ phần Cổ phần Thời đại mới T&T Mua bán căn hộ chung cư, các dịch vụ sinh hoạt do đơn vị quản lý khu chung cư cung cấp 09/06/2022
352 2022HÐM 96 Công ty Cổ phần Đầu tư VCN Mua bán căn hộ chung cư, các dịch vụ sinh hoạt do đơn vị quản lý khu chung cư cung cấp 02/06/2022
353 2022HÐM 99 Công ty TNHH Asiana Paramount Mua bán căn hộ chung cư, các dịch vụ sinh hoạt do đơn vị quản lý khu chung cư cung cấp 09/06/2022
354 2022HÐM 100 Công ty TNHH Gotec Việt Nam Mua bán căn hộ chung cư, các dịch vụ sinh hoạt do đơn vị quản lý khu chung cư cung cấp 09/06/2022
355 2022HÐM 102 Công ty CP Thời đại mới T&T Mua bán căn hộ chung cư, các dịch vụ sinh hoạt do đơn vị quản lý khu chung cư cung cấp 09/06/2022
356 2022HÐM 103 Công ty TNHH Phát triển THT Mua bán căn hộ chung cư, các dịch vụ sinh hoạt do đơn vị quản lý khu chung cư cung cấp 23/05/2022
357 2022HÐM 104 Công ty TNHH Dynamic Innovation Mua bán căn hộ chung cư, các dịch vụ sinh hoạt do đơn vị quản lý khu chung cư cung cấp 24/05/2022
358 2022HÐM 105 Công ty CP Xây dựng và Phát triển Đô thị Miền Đông Mua bán căn hộ chung cư, các dịch vụ sinh hoạt do đơn vị quản lý khu chung cư cung cấp 21/06/2022
359 2022 HÐM 113 Công ty TNHH Đầu tư Capitaland - Hoàng Thành Mua bán căn hộ chung cư, các dịch vụ sinh hoạt do đơn vị quản lý khu chung cư cung cấp 28/06/2022
360 2022 HÐM 115 Công ty TNHH Bất động sản Nova Riverside Mua bán căn hộ chung cư, các dịch vụ sinh hoạt do đơn vị quản lý khu chung cư cung cấp 28/06/2022
361 2022 HÐM 118 Công ty CP Phát triển Đầu tư Kinh doanh Bất động sản SV Mua bán căn hộ chung cư, các dịch vụ sinh hoạt do đơn vị quản lý khu chung cư cung cấp 14/07/2022
362 2022 HÐM 122 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI NHÀ RỒNG Mua bán căn hộ chung cư, các dịch vụ sinh hoạt do đơn vị quản lý khu chung cư cung cấp 20/07/2022
363 2022 HÐM 127 Tổng Công ty Viễn thông Mobifone Truyền hình trả tiền 20/07/2022
364 2024 HÐM 129 CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN THÁI BÌNH Mua bán căn hộ chung cư, các dịch vụ sinh hoạt do đơn vị quản lý khu chung cư cung cấp 29/07/2022
365 2022HÐM 146 CÔNG TY CỔ PHẦN Bất động sản Thuận An Mua bán căn hộ chung cư, các dịch vụ sinh hoạt do đơn vị quản lý khu chung cư cung cấp 30/08/2022
366 2022HÐM 144 CÔNG TY CỔ PHẦN Capitaland - Hiền Đức Mua bán căn hộ chung cư, các dịch vụ sinh hoạt do đơn vị quản lý khu chung cư cung cấp 30/08/2022
367 2022HÐM 158 CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN MINH TÂN HÀ NỘI Mua bán căn hộ chung cư, các dịch vụ sinh hoạt do đơn vị quản lý khu chung cư cung cấp 19/09/2022
368 2022HÐM 159 CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN PHƯƠNG ĐÔNG HÀ NỘI Mua bán căn hộ chung cư, các dịch vụ sinh hoạt do đơn vị quản lý khu chung cư cung cấp 19/09/2022
369 2022HÐM 160 CÔNG TY CP Bất động sản Đầu tư và Phát triển Cao ốc Hòa Phú Mua bán căn hộ chung cư, các dịch vụ sinh hoạt do đơn vị quản lý khu chung cư cung cấp 19/09/2022
370 2022HÐM 161 CÔNG TY Cổ phần Khải Huy Quân Mua bán căn hộ chung cư, các dịch vụ sinh hoạt do đơn vị quản lý khu chung cư cung cấp 19/09/2022
371 2022HÐM 162 CÔNG TY CP Bất động sản Đầu tư và Phát triển Cao ốc Thiên Long Mua bán căn hộ chung cư, các dịch vụ sinh hoạt do đơn vị quản lý khu chung cư cung cấp 19/09/2022
372 2022HÐM 164 CÔNG TY TNHH Đầu tư Bất động sản Linh Đàm Mua bán căn hộ chung cư, các dịch vụ sinh hoạt do đơn vị quản lý khu chung cư cung cấp 19/09/2022
373 2022HÐM 170 CÔNG TY TNHH Western City Mua bán căn hộ chung cư, các dịch vụ sinh hoạt do đơn vị quản lý khu chung cư cung cấp 22/09/2022
374 2022HÐM 172 CÔNG TY CP Phát triển Đất Việt Mua bán căn hộ chung cư, các dịch vụ sinh hoạt do đơn vị quản lý khu chung cư cung cấp 22/09/2022
375 2022HÐM 133 Công ty CP Đầu tư Bất động sản SIC Mua bán căn hộ chung cư, các dịch vụ sinh hoạt do đơn vị quản lý khu chung cư cung cấp 10/08/2022
376 2022HÐM 144 Công ty Cổ phần Capitaland - Hiền Đức Mua bán căn hộ chung cư, các dịch vụ sinh hoạt do đơn vị quản lý khu chung cư cung cấp 31/08/2022
377 2022HÐM 146 Công ty Cổ phần Bất động sản Thuận An Mua bán căn hộ chung cư, các dịch vụ sinh hoạt do đơn vị quản lý khu chung cư cung cấp 31/08/2022
378 2022HÐM 154 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN MASTERISE HOMES Mua bán căn hộ chung cư, các dịch vụ sinh hoạt do đơn vị quản lý khu chung cư cung cấp 18/08/2022
379 2022HÐM 168 Công ty CP Tập đoàn Đầu tư An Lạc Mua bán căn hộ chung cư, các dịch vụ sinh hoạt do đơn vị quản lý khu chung cư cung cấp 18/08/2022
380 2022HÐM 177 CÔNG TY CP Thương mại và Dịch vụ Tiến Thành Mua bán căn hộ chung cư, các dịch vụ sinh hoạt do đơn vị quản lý khu chung cư cung cấp 04/10/2022
381 2022HÐM 183 CÔNG TY TNHH HƯNG PHÁT INVEST HÀ NỘI Mua bán căn hộ chung cư, các dịch vụ sinh hoạt do đơn vị quản lý khu chung cư cung cấp 06/10/2022
382 2022HÐM 186 Công ty TNHH Lạc Viên Cửu Cao Mua bán căn hộ chung cư, các dịch vụ sinh hoạt do đơn vị quản lý khu chung cư cung cấp 19/10/2022
383 2022HÐM 188 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG XUÂN ĐỈNH Mua bán căn hộ chung cư, các dịch vụ sinh hoạt do đơn vị quản lý khu chung cư cung cấp 18/10/2022
384 2022HÐM 189 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KSFINANCE Mua bán căn hộ chung cư, các dịch vụ sinh hoạt do đơn vị quản lý khu chung cư cung cấp 18/10/2022
385 2022HÐM 190 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LONG BIÊN Mua bán căn hộ chung cư, các dịch vụ sinh hoạt do đơn vị quản lý khu chung cư cung cấp 18/10/2022
386 2022HÐM 191 CÔNG TY CỔ PHẦN SAO ÁNH DƯƠNG Mua bán căn hộ chung cư, các dịch vụ sinh hoạt do đơn vị quản lý khu chung cư cung cấp 18/10/2022
387 2022HÐM 192 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN SUNSHINE HOMES Mua bán căn hộ chung cư, các dịch vụ sinh hoạt do đơn vị quản lý khu chung cư cung cấp 18/10/2022
388 2022HÐM 193 CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN WONDERLAND Mua bán căn hộ chung cư, các dịch vụ sinh hoạt do đơn vị quản lý khu chung cư cung cấp 18/10/2022
389 2022HÐM 194 Công ty Cổ phần Phát triển Đất Việt Mua bán căn hộ chung cư, các dịch vụ sinh hoạt do đơn vị quản lý khu chung cư cung cấp 18/10/2022
390 2022HÐM 202 Công ty Cổ phần Nova Richstar Mua bán căn hộ chung cư, các dịch vụ sinh hoạt do đơn vị quản lý khu chung cư cung cấp 19/10/2022
391 2022HÐM 169 CÔNG TY CỔ PHẦN VIE CHANNEL Truyền hình trả tiền 21/09/2022
392 2022HÐM 171 Công ty CP Vinhomes Cung cấp nước sinh hoạt 22/09/2022
393 2022HÐM 179 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI TÂN VĂN HOA Mua bán căn hộ chung cư, các dịch vụ sinh hoạt do đơn vị quản lý khu chung cư cung cấp 06/10/2022
394 2022HÐM 181 CÔNG TY TNHH Đại Phúc Mua bán căn hộ chung cư, các dịch vụ sinh hoạt do đơn vị quản lý khu chung cư cung cấp 06/10/2022
395 2022HÐM 182 Tổng công ty Đầu tư phát triển Nhà và Đô thị Bộ Quốc phòng Mua bán căn hộ chung cư, các dịch vụ sinh hoạt do đơn vị quản lý khu chung cư cung cấp 10/10/2022
396 2022HÐM 187 CÔNG TY CỔ PHẦN SUNSHINE SKY VILLA Mua bán căn hộ chung cư, các dịch vụ sinh hoạt do đơn vị quản lý khu chung cư cung cấp 04/10/2022
397 2022HÐM 197 Công ty Cổ phần Địa ốc Vĩnh Tiến Mua bán căn hộ chung cư, các dịch vụ sinh hoạt do đơn vị quản lý khu chung cư cung cấp 18/10/2022
398 2022HÐM 205 Công ty CP NNH Mizuki Mua bán căn hộ chung cư, các dịch vụ sinh hoạt do đơn vị quản lý khu chung cư cung cấp 12/10/2022
399 2021HÐM 17 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH NHÀ ĐIỀN PHÚC THÀNH Mua bán căn hộ chung cư, các dịch vụ sinh hoạt do đơn vị quản lý khu chung cư cung cấp 28/11/2022
400 2022HÐM 228 Công ty TNHH MTV Đầu tư Phát triển Gia Cư Mua bán căn hộ chung cư, các dịch vụ sinh hoạt do đơn vị quản lý khu chung cư cung cấp 02/12/2022
401 2022HÐM 236 Công ty Cổ phần Thanh Bình Hà Nội Mua bán căn hộ chung cư, các dịch vụ sinh hoạt do đơn vị quản lý khu chung cư cung cấp 19/12/2022