Trang chủ Danh sách hợp đồng mẫu đăng ký tại Cục
Thông tin doanh nghiệp
Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CP Đầu tư Bất động sản SIC
Mã số thuê:
Địa chỉ: 19 Lê Thanh Nghị, phường Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: Fax:
Người đại diện:
Điện thoại:
Email:
Thông tin hợp đồng mẫu
Mã hồ sơ đăng ký: 21 HÐM 80 Danh mục:
Loại hàng hóa/ dịch vụ: Mua bán căn hộ chung cư, các dịch vụ sinh hoạt do đơn vị quản lý khu chung cư cung cấp
Địa chỉ: 19 Lê Thanh Nghị, phường Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Đối tượng áp dụng:
Phạm vi áp dụng:
File: 21HDM 80.rar 93 KB