Trang chủ Danh sách hợp đồng mẫu đăng ký tại Cục
Thông tin doanh nghiệp
Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG DU LỊCH PHƯỚC LỘC
Mã số thuê:
Địa chỉ: 28 Thi Sách, Phường Thắng Tam, Thành phố Vũng Tàu
Điện thoại: Fax:
Người đại diện:
Điện thoại:
Email:
Thông tin hợp đồng mẫu
Mã hồ sơ đăng ký: 20 HÐM 129 Danh mục: Lần đầu
Loại hàng hóa/ dịch vụ: Mua bán căn hộ chung cư, các dịch vụ sinh hoạt do đơn vị quản lý khu chung cư cung cấp
Địa chỉ: 28 Thi Sách, Phường Thắng Tam, Thành phố Vũng Tàu
Đối tượng áp dụng:
Phạm vi áp dụng:
File: 20HDM 129-hdmb-final (1).doc 475 KB