Trang chủ Danh sách hợp đồng mẫu đăng ký tại Cục
Thông tin doanh nghiệp
Tên doanh nghiệp: CÔNG TY TNHH AN PHÚ CẦN THƠ
Mã số thuê:
Địa chỉ: Thửa đất 4357, tờ bản đồ số 2, DA Chỉnh trang và PTĐT An Phú Cần Thơ, đường Lê Hồng Nhi, phường Ba Láng, quận Cái Răng, tp Cần Thơ
Điện thoại: Fax:
Người đại diện:
Điện thoại:
Email:
Thông tin hợp đồng mẫu
Mã hồ sơ đăng ký: 20 HÐM 85-86 Danh mục:
Loại hàng hóa/ dịch vụ: Mua bán căn hộ chung cư, các dịch vụ sinh hoạt do đơn vị quản lý khu chung cư cung cấp
Địa chỉ: Thửa đất 4357, tờ bản đồ số 2, DA Chỉnh trang và PTĐT An Phú Cần Thơ, đường Lê Hồng Nhi, phường Ba Láng, quận Cái Răng, tp Cần Thơ
Đối tượng áp dụng:
Phạm vi áp dụng:
File: 20 HDM 85-86.rar 186 KB